Project Description

Driftskontrakt 3409 Valdres 2021 – 2027

Byggeplassadresse: Storebruvegen 2, 2930 BAGN

Oppdragsgiver: Innlandet Fylkeskommune
Oppstart: 01.09.2021

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med selvstendig ansvar for å oppfylle noen av oppgavene, på fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, og deler av Nordre Land, Vågå og Gausdal kommuner.

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:
628,410 km veg totalt hvorav
612,203 km fylkesveg
16,207 km fylkes-g/s-veg

Trafikken på vegnettet varierer fra omlag ÅDT 50 til omlag ÅDT 3200, og det forventes en årlig trafikkvekst.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også tilsyn, inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

ANDRE PROSJEKTER

Skjermbilde2

E16 Turtnes – Øye

parken-fjellhamar-bolig-lmr-arkitektur-ikon-01

Parken Fjellhamar

FV 152

FV. 152

Stubberud

Stubberud bussanlegg

Gangveg

Gangveg Røn

nye-rekkehus-myrvoll-fasader-e-i-2560x1707

Skogåsen BT6 Del 2