Project Description

Trafikksikring Solhauglie

Byggeplassadresse: Rogne – Valdres
Oppdragsgiver: Øystre Slidre kommune
Oppstart: April 2023

Her skal vi bygge en gangvei opp til Rogne barnehage. Det blir en rundkjøring og ett stoppefelt til bruk for på/avstigning til barna.

Det skal også lages en liten sykkelsti på nedsiden av gangveien. Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2023.

ANDRE PROSJEKTER

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Jarenlia

Jarenlia

Turtnes

E16 Turtnes – Øye

parken-fjellhamar-bolig-lmr-arkitektur-ikon-01

Parken Fjellhamar

FV 152

FV. 152