Aktivt prosjekt

Skogbrynkvartalet BTR 6 og 7

Vi har kontrakt med JM Norge for dette prosjektet.

Prosjektet er boligutbygging hvor det skal etableres 6 boligblokker med en felles parkerings kjeller under alle blokkene.

Vi har lagt vann og avløp for bunnledninger og legger også drensledning på utsiden av bunnplata.

Vi jobber nå med oppfylling med masser og avretting for fundament for betongstøp for betongdekke til bunnplate og parkeringskjeller.

Når bunnplate er ferdig støpt og JM har fått på plass vegger så skal vi begynne på VA grøfter på utsiden av byggene, infrastruktur og tilbake fylling mot vegger og opparbeidelse av utomhus og veier.

•Kontraktssum: 7 080 075 inkl. mva

•Arbeider som utføres:

•Oppgraving for pilarer, oppfylling og avretting for betongdekke i p-kjeller. Ca 6350 m2

•Vann og avløp

•Infiltrasjonsgrøft

•Tilbakefylling mot vegger og oppfylling for gartner.

Prosjektnavn:
Skogbrynkvartalet BTR 6 og BTR 7
sted:
Skiveien 121, 1415 Oppegård
Oppdragsgiver:
JM Norge
Oppstart:
Høsten 2023
crossmenu