Jarenlia

Byggeplassadresse: Ringeriksveien/Bærum
Oppdragsgiver:Opphus AS
Oppstart: Mai 2022

Oppdraget omfatter hugging av eksisterende skog og grunnarbeid for boligblokker.
Prosjektet ligger i et området hvor vi må ta veldig godt hensyn til området rundt, dette er så fredet har her har vi valgt
å gjerde inn alt med alpingjerde.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia