Begna Bruk AS – kanaltørker

Byggeplassadresse: Begnavegen 215, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver: Begna Bruk AS
Oppstart: Mai 2022

Oppdraget omfatter riving av kaldtlager og tilbygg, samt prosjektere og utføre grunn- og betongarbeider for oppføring av nye kanaltørker.

Vi har også lagt ned nytt overvannsystem for å håndtere overvann rundt kanaltørka.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia