Ferdigstilt prosjekt

Begna Bruk AS – kanaltørker

Oppdraget omfatter riving av kaldtlager og tilbygg, samt prosjektere og utføre grunn- og betongarbeider for oppføring av nye kanaltørker.

Vi har også lagt ned nytt overvannsystem for å håndtere overvann rundt kanaltørka.

Begna Bruk AS – kanaltorker
sted:
Begnavegen 215, 2937 BEGNA
Oppdragsgiver:
Begna Bruk AS
Oppstart:
Mai 2022
crossmenu