Gravstølen VVA Del 1

Oppdragsgiver: Vang kommune
Oppstart: Våren 2023

I forbindelse med rammeavtalen med Vang Kommune oppgraderes VA nettet på Grøvstølen for flere PE. Grøfta som er ca 630m lang føres fra eksisterende nett ved Tørisheisen og opp til nytt høydebasseng som kommunen bygger nå.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia