Vang Vest Rammeavtale

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Oppstart: Høsten 2022

Avtalen går over 3 år + 1 +1 år i opsjon. Vang Aust og Vang Vest er to av flere prosjekter i rammeavtalen.
Det skal legges 1900 m med vann og avløp.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia