MYRVOLL STASJON – Entreprise 4

Byggeplassadresse: Tverrveien, Oppegård kommune
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Oppstart: 01.06.2019

Myrvoll Stasjon er et nytt boligprosjekt av JM Norge. Det skal, etter planen, bygges ca. 560 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på områdene Skogsåsen og trelasttomta, som ligger i Oppegård kommune. Området avgrenses av Skiveien/Østfoldbanen i vest og Tverrveien i sør.

Entreprise 4 omhandler infrastruktur og sentrumstorg for trelasttomta. Ca 400 meter kjørevei med kantstein, og delvis belegningsstein, gangstrøk på ca 200 meter og gs-vei ned til perrongen på Myrvoll stasjon inkludert belysning og overvann.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia