Project Description

Gangveg Røn

Byggeplassadresse: Vælavegen 2, 2960 Ulnes
Oppdragsgiver: Vestre Slidre kommune/SVV
Oppstart: Juni 2021

Bygging av ny gangveg langs E16 Røn fra Vælavegen til Rønsvegen.

ANDRE PROSJEKTER