Project Description

Gangveg Røn

Byggeplassadresse: Vælavegen 2, 2960 Ulnes
Oppdragsgiver: Vestre Slidre kommune/SVV
Oppstart: Juni 2021

Bygging av ny gangveg langs E16 Røn fra Vælavegen til Rønsvegen.

ANDRE PROSJEKTER

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Jarenlia

Jarenlia

Turtnes

E16 Turtnes – Øye

parken-fjellhamar-bolig-lmr-arkitektur-ikon-01

Parken Fjellhamar

FV 152

FV. 152