Tjeneste

Knusing, sortering og foredling av masser

Brødrene Dokken er opptatt av bærekraft. En viktig andel av utslipp i anleggsbransjen er utslipp forbundet med transport av masser. Å kunne foredle og gjenbruke stedlige masser i de prosjektene der dette er mulig er derfor en viktig del av samfunnsansvaret i bransjen. Lokal foredling gir også effektive og lønnsomme prosjekter.
Bedriften har alltid vært opptatt av dette, og strekker seg langt for å redusere utslipp og transportbehov. Vi har derfor lang og solid erfaring innen mobilknusing og sortering av masser.

Vi foredler masser både i egne prosjekter, i egne pukkverk og på oppdrag for andre over hele Østlandet.

Vi kan knuse og sortere både steinmasser, betong og asfalt.

Ta kontakt dersom du har behov for foredling av masser på tlf. 915 70 440.

crossmenu