Tjeneste

Drift og vedlikehold

Strekker på Fylkesvegnettet seg over hele valdres, avgrenses mot Buskerud sør og i vest, Gudbrandsdalen i øst og Nord, Sogn i Vest

628,410 km veg totalt hvorav 612,203 km fylkesveg 16,207 km gang- og sykkel-veg.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, som tilsyn, inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Kontraktsperioden løper fra 2021-09-01 kl. 00.00 til 2027-08-31 kl. 24.00. Dersom byggherren benytter opsjonen på forlengelse av kontrakten, vil forlenget kontraktsperiode løpe til 2028-08-31 kl. 24.00.

I det daglige så har vi 5 mann til vegoppsyn, 2 hjulgravere 3 lastebiler, feiemaskiner, slamsugebil, asfaltlappeutstyr kantklippere og annet små utstyr Vinterstid er det i tillegg 15 brøyteroder som disponerer alt i fra traktorer ,hjullastere gravemaskiner, veghøvler og lastebiler.

crossmenu