VOKSENKOLLEN FELT A

Prosjekt navn: Voksenkollen FELT A
Byggeplass adr: Voksenkolleveien vis a vi 88, Oslo
Byggherre: Solon Eiendom AS
Oppdragsgiver: Solid Entreprenør AS
Oppstart: Desember 2014

Vi har på oppdrag for Solid Entreprenør AS grunnarbeidet fpr ett byggefelt for 23 boliger fordelt på 17 eneboliger og 3 tomannsboliger med garasjer.
Prosjektet består av hugging, sprenging og utlasting av stein og myr, oppfylling og av retting for tomter, veier og vann-/ og avløpsgrøfter ned til Voksenkollveien 54.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia