Ferdigstilt prosjekt

Voksenkollen - Felt A

Vi har på oppdrag for Solid Entreprenør AS grunnarbeidet fpr ett byggefelt for 23 boliger fordelt på 17 eneboliger og 3 tomannsboliger med garasjer.
Prosjektet består av hugging, sprenging og utlasting av stein og myr, oppfylling og av retting for tomter, veier og vann-/ og avløpsgrøfter ned til Voksenkollveien 54.

Voksenkollen - Felt A
Prosjektnavn:
Voksenkollen - Felt A
sted:
Voksenkolleveien vis a vi 88, Oslo
Oppdragsgiver:
Solon Eiendom AS
Oppstart:
Desember 2014
crossmenu