Ferdigstilt prosjekt

Vedlikehold Valdres 2019

Kontrakten omfatter nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting. På enkelte strekninger hogst av enkelttrær, pigging, mindre sprengningsarebeider i grøft og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.

Arbeidene omfatter ca. 1.475 m stikk- og avkjøringsrenner, ca. 20.000 m2 masseutskifting veg/stikkrenner, 52.000 m grøfting, 640 m2 plastring og ca. 1400 m sprengning i grøft.

Vedlikeholdet utføres på strekninger på FV. 204 Etnedal, FV. 220 Reinli, FV. 233 Vestbygde, FV. 243 Hedalen, FV. 267 Heggenes, FV. 285 Melbybråten, FV. 287 Heggenes og FV. 288 Beito.

Vedlikehold Valdres 2019
Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen Region Øst
Oppstart:
April 2019
crossmenu