Project Description

TVERRÅSEN

Prosjektets navn: Tverråsen
Byggeplassens adr.: Tverråsen, 1397 NESØYA
Tiltakshaver:
Oppdragsgiver: Asker kommune
Oppstart: Juni 2016

Prosjektet omfatter reetablering av vei og gangvei.

ANDRE PROSJEKTER