Ferdigstilt prosjekt

Synneisbakkin Bofellesskap

Vi har fått i oppdrag av Sør Aurdal kommune å opparbeide vei, vann, avløp og kabelgrøfter for Synneisbakkin Bofellesskap.
Arbeidet består av bygging av ca. 160 meter vei, ca. 160 meter vann og spillvannsgrøfter og 150 meter kabelgrøfter, arbeidet består også av utsprenging, utgraving og grovplanering av byggegrube.

Synneisbakkin Bofellesskap
Prosjektnavn:
Synneisbakkin
sted:
Bagn, Sør Aurdal kommune
Oppdragsgiver:
Sør Aurdal kommune
Oppstart:
Juni 2012
Kontraktsum:
2 mill.
crossmenu