Stubberud Bussanlegg

Byggeplassadresse: Verkseier Furulundsvei 45, 0668 OSLO
Oppdragsgiver: Sporveien
Oppstart: juni 2021

I dag disponerer Bussanlegg AS ca. 10.000m2 i Verkseier Furulunds vei på Stubberud for oppstilling av busser. Dette området disponeres av dagens bussoperatør. Dette området planlegges å utvides og bygges om til et fullverdig, men midlertidig, bussdepot på opp til ca. 48.000m2 og vil bli Nordens største bussanlegg.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia