SPANGERUD BOFELLESSKAP

Prosjektnavn: Spangerud Bofellesskap
Adresse: Spangerud, 2930 BAGN
Oppdragsgiver: AS Valdresbygg
Oppstart: Januar 2016

Prosjektet omfatter grunnarbeid og VA-arbeider i forbindelse med bygging av boligprosjekt med 5 omsorgsboliger.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia