Project Description

Skogsåsen BT5 og BT6

Byggeplassadresse: Skiveien 123
Oppdragsgiver: JM Norge
Oppstart: 01.08.2020

ANDRE PROSJEKTER