SKÅRER SYD INFRASTRUKTUR ALLMENNINGEN

Byggeplassadresse: 1471 Lørenskog
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Oppstart: Mai/Juni 2018

Arbeidene omfatter omlegging av dyp overvann- og spillvannsgrøft for Lørenskog kommune i forbindelse med utbygging av Entreen.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia