Ferdigstilt prosjekt

Skårer Syd infrastruktur allmenningen

Arbeidene omfatter omlegging av dyp overvann- og spillvannsgrøft for Lørenskog kommune i forbindelse med utbygging av Entreen.

sted:
1471 Lørenskog
Oppdragsgiver:
Lørenskog kommune
Oppstart:
Mai/Juni 2018
crossmenu