Ferdigstilt prosjekt

Sentergården

Kontorbygget Globusgården som står på tomten i dag rives, og det oppføres et nytt boligbygg på 8 etasjer over bakken, samt 2 underetasjer.

Plan 1 består i hovedsak av næringsarealer i form av spisesteder og butikker. Fra plan 2 og opp til og med plan 8 finner vi totalt 93 leiligheter på alt fra 28 m2 til de største på 110m2. I plan U1 og U2 finner vi parkering, tekniske rom og boder.

Bygget har en trapping mot vest, og det etableres fine, solrike takterrasser på byggets takflater.

Rammetillatelsen er godkjent, og leilighetssalget er godt i gang.

Det er forventet oppstart av byggearbeider høsten 2019.

Sentergården
sted:
Astrids Vei 1, 1475 Finstadjordet
Oppdragsgiver:
Insenti
Oppstart:
01.10.2019
crossmenu