Ferdigstilt prosjekt

Sandakerveien 72

I oppdrag fra Solid Entreprenør AS skal vi gjøre grunnarbeider for ett leilighetskompleks for 74 leiligheter fordelt på 2 bygg med ca 5 000 m² bolig og med parkeringskjeller. Arbeidene står i hovedsak av sprenging og utlasting av fjell og løsmasser/leire, avretting i byggegrop og inntilfylling, i tillegg består arbeidene også av vann-/ og avløpsgrøfter ut til Sandakerveien der det skal kobles på offentlig nett. Det skal også graves grøft for strømkabel nedover i Sandakerveien.

Hele tomten er på ca 3 000 m² og det antas at det skal kjøres ut ca 7 000 – 8 000 m³ med leire og det skal sprenges og lastes ut ca 3 000 m³ fjell, det skal graves ca 30 meter VA grøft.

Se også: Sandakerveien72 og S72

Sandakerveien 72
Prosjektnavn:
Sandakerveien 72
sted:
Sandakerveien 72, 0484 Oslo
Oppdragsgiver:
Solon Eiendom AS
Oppstart:
Januar 2015
crossmenu