Ferdigstilt prosjekt

Ringeriksveien VA

Hovedtraséen i prosjektet er ca. 5400 m lang og har to vannkummer, 38 selvfallskummer og 22 trekkegroper. Traséen følger Skuiveien (RV617) og Ringeriksveien (RV182) fra Tangen bro til Bjørum sag, der den kobles på entreprisen Sollihøgda VA.

Ringeriksveien VA
Oppdragsgiver:
Bærum Kommune
Oppstart:
Mars 2020
crossmenu