Ferdigstilt prosjekt

Nesøya skole

Tronrud Bygg A/S skal bygge ny skole på Nesøya i oppdrag fra Asker kommune. Vi har i den anledning fått utførelse av grunnarbeidet på dette prosjektet som da startet med rett før påske.

Arbeidet består i hovedsak av boring, sprenging, utgraving og bortkjøring av masser i byggegrop. Oppbygging og avretting for bygg i kjeller og tilbakefylling rundt bygg.
Nytt vann og avløp med tilkobling til det komunalt anlegg.
Overvannshåndtering.
Fjellsikring.

Nesøya skole
Prosjektnavn:
Nesøya skole
sted:
Nesøya, Asker kommune
Oppdragsgiver:
Tronrud Bygg A/S
Oppstart:
Mars 2013
Kontraktsum:
15 mill.
crossmenu