Ferdigstilt prosjekt

Myrvoll Stasjon - Entrepreise 4

Myrvoll Stasjon er et nytt boligprosjekt av JM Norge. Det skal, etter planen, bygges ca. 560 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på områdene Skogsåsen og trelasttomta, som ligger i Oppegård kommune. Området avgrenses av Skiveien/Østfoldbanen i vest og Tverrveien i sør.

Entreprise 4 omhandler infrastruktur og sentrumstorg for trelasttomta. Ca 400 meter kjørevei med kantstein, og delvis belegningsstein, gangstrøk på ca 200 meter og gs-vei ned til perrongen på Myrvoll stasjon inkludert belysning og overvann.

Myrvoll Stasjon - Entrepreise 4
sted:
Tverrveien, Oppegård kommune
Oppdragsgiver:
JM Norge AS
Oppstart:
01.06.2019
crossmenu