MYRVOLL ST. – TORGKVARTALET

Byggeplassadresse: Trelastveien 2, 1415 Oppegård
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Oppstart: April 2018

Prosjektet er delt i to deler; Infrastruktur fase 6 og Torgkvartalet grunnarbeider.
Arbeidene omfatter VA-grøfter for spillvann og vannforsyning. Opparbeidelse av vei og støttemur mot jernbane.
Grunn- og sprengningsarbeider P-kjeller del 1 og del 2.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia