Ferdigstilt prosjekt

Myrvoll st. - Torgkvartalet

Prosjektet er delt i to deler; Infrastruktur fase 6 og Torgkvartalet grunnarbeider.
Arbeidene omfatter VA-grøfter for spillvann og vannforsyning. Opparbeidelse av vei og støttemur mot jernbane.
Grunn- og sprengningsarbeider P-kjeller del 1 og del 2.

MYRVOLL ST. – TORGKVARTALET
sted:
Trelastveien 2, 1415 Oppegård
Oppdragsgiver:
JM Norge AS
Oppstart:
April 2018
crossmenu