MG PROSJEKT FELT B, VOKSENKOLLEN

Prosjektets navn: MG Prosjekt Felt B, Voksenkollen
Byggeplass adr.: Voksenkollveien, Oslo
Tiltakshaver: Gaustadbekken AS
Oppdragsgiver: MG Prosjekt
Oppstart: Mai 2016

Prosjektet omfatter utbygging av skogområde til boligformål i Voksenkollen, Oslo.
Utbyggingen er delt inn i to felt, A og B. Brødrene Dokken AS er godt i gang med Felt A, og har nå begynt med grunnarbeider på Felt B.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia