MG PROSJEKT FELT A, VOKSENKOLLEN

Prosjekt navn: MG Prosjekt Felt A, Voksenkollen
Byggeplass adr: Voksenkolleveien 80 – 88, Oslo
Tiltakshaver: Gaustadbekken AS
Oppdragsgiver: MG Prosjekt
Oppstart: Mai 2015

Dette prosjektet omfatter utbygging av et skogsområdet til boligformål i Voksenkollen, Oslo. Utbyggingen deles inn i to felt, A og B. Brødrene Dokken har nå startet på grunnarbeidet for Felt A. Tiltakshaver i dette prosjektet er Gaustadbekken AS og Brødrene Dokken er engasjert gjennom MG Prosjekt.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia