Ferdigstilt prosjekt

Mariesvei 20

Solid Entreprenør A/S er i utbyggingen av leiligheter i Mariesvei 20, Høvik i Bærum kommune.

Prosjektet omfatter ombygging av kontorbygg til leiligheter.

Vi har i den anledning fått grunnarbeidet for dette, det omfatter utgraving for 2 stk parkeringskjellere med antatt masseflytting og utkjøring av ca 32 000 fast m3 fjell og jordmasser med tilhørende arbeider som inntilfylling, bakkeplanering, oppfylling.
Vann og avløp med boring gjennom fjell for overvann ned til sjøen.

Mariesvei 20
Prosjektnavn:
Mariesvei 20
sted:
Høvik, Bærum
Oppdragsgiver:
Solid Entreprenør A/S
Oppstart:
Januar 2012
Kontraktsum:
11 mill.
crossmenu