Mariesvei 20

Prosjekt navn: Mariesvei 20
Byggeplass adr: Høvik, Bærum
Byggherre: Solid Entreprenør A/S
Oppstart: Januar 2012
Kontraktsum: 11 mill.

Solid Entreprenør A/S er i utbyggingen av leiligheter i Mariesvei 20, Høvik i Bærum kommune.

Prosjektet omfatter ombygging av kontorbygg til leiligheter.

Vi har i den anledning fått grunnarbeidet for dette, det omfatter utgraving for 2 stk parkeringskjellere med antatt masseflytting og utkjøring av ca 32 000 fast m3 fjell og jordmasser med tilhørende arbeider som inntilfylling, bakkeplanering, oppfylling.
Vann og avløp med boring gjennom fjell for overvann ned til sjøen.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia