Aktivt prosjekt

Karihaugveien 22

På Karihaugveien 22 skal vi gjøre forberedende arbeider for 5 boligblokker med totalt 155 leiligheter.
Her skal det blant annet hugges, omlegging av VA, sprenging av fjell og utlasting av leire/masser.
Vi skal også legge om Granstangen som går ned fra Karihaugveien. Her skal det legges ny VA, lett fylling over T-Bane og bygges ny gang/sykkelvei og vei.
Vi har hatt arbeidene med å rive og knuse opp 3 betong fundamenter etter gamle bygg.

Karihaugveien blir splittet i to prosjekter:
1. Forberedende arbeider BT1 og BT2
2. Infrastruktur VVA

Prosjektnavn:
Karihaugveien 22
sted:
Karihaugveien 22, 1086 Oslo
Oppdragsgiver:
JM Norge AS
Oppstart:
Februar 2024
Ferdigstillelse:
2025
Kontraktsum:
Ca. 51 mill
crossmenu