Hølera Kraftverk

Prosjekt navn: Hølera Kraftverk
Byggeplass adr: Hølera, Sør Aurdal kommune
Byggherre: Hølera Kraft A/S (Norsk Grønnkraft A/S)
Oppstart: Juni 2012
Kontraktsum: 3,5 mill.

Hølera kraftverk ligger i Hølera som er ei side elv til Begnaelv i Sør Aurdal kommune. Kraftverket består avbygningsmessig av dam med inntakskonstruksjon, rørgate og kraftstasjonsbygning.
Ved inntaket skal det bygges en 3 – 4 meter høy og ca. 16 meter lang massiv betongdam tvers over elva og en inntakskonstruksjon i armert betong.
Rørgata bertår av glassfiberrør (GRP) Ø=1100mm som graves ned. Ca. 200 meter nedenfor dammen vil rørgata krysse elva over sen strekning på ca. 50 – 60 meter.
Rørgata krysser også E 16 med betongrør som trekkerør for GRP rørene. I hovedsak består grøften av fjell som skal sprenges.
Lengden på rørgaten er ca. 610 meter lang.

Kraftstasjonen bygges inn i skrådning ned mot Begna elv, nedenfor E16.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia