Ferdigstilt prosjekt

Hølera Kraftverk

Hølera kraftverk ligger i Hølera som er ei side elv til Begnaelv i Sør Aurdal kommune. Kraftverket består avbygningsmessig av dam med inntakskonstruksjon, rørgate og kraftstasjonsbygning.
Ved inntaket skal det bygges en 3 – 4 meter høy og ca. 16 meter lang massiv betongdam tvers over elva og en inntakskonstruksjon i armert betong.
Rørgata bertår av glassfiberrør (GRP) Ø=1100mm som graves ned. Ca. 200 meter nedenfor dammen vil rørgata krysse elva over sen strekning på ca. 50 – 60 meter.
Rørgata krysser også E 16 med betongrør som trekkerør for GRP rørene. I hovedsak består grøften av fjell som skal sprenges.
Lengden på rørgaten er ca. 610 meter lang.

Kraftstasjonen bygges inn i skrådning ned mot Begna elv, nedenfor E16.

Hølera Kraftverk
Prosjektnavn:
Hølera Kraftverk
sted:
Hølera, Sør Aurdal kommune
Oppdragsgiver:
Hølera Kraft A/S (Norsk Grønnkraft A/S)
Oppstart:
Juni 2012
Kontraktsum:
3,5 mill.
crossmenu