Ferdigstilt prosjekt

Hestenga

Vi har fått i oppdrag av Bærum kommune å rehabilitere vann, spillvann og overvann på Hestenga, Høvik.

Prosjektet omfatter kalkstabillisering av grunn pga. meget bløt grunn, til dette har vi leid inn LCM A/B. Nylegging av ca 230 meter med 315 mm spillvannsledning langs Hestenga i gang og sykkelveien, ca 170 meter 150 mm vannledning og 250mm spillvannsledning fra Hestenga til Fjordveien inkl. kummer. Gangveien vi da bli lagt om over Plahtejordet under anleggsperioden.

Prosjektnavn:
Hestenga
sted:
Hestenga, Bærum
Oppdragsgiver:
Bærum kommune
Oppstart:
Februar 2011
Kontraktsum:
4,5 mill.
crossmenu