Hestenga

Prosjekt navn: Hestenga
Byggeplass adr: Hestenga, Bærum
Byggherre: Bærum kommune
Oppstart: Februar 2011
Kontraktsum: 4,5 mill.

Vi har fått i oppdrag av Bærum kommune å rehabilitere vann, spillvann og overvann på Hestenga, Høvik.

Prosjektet omfatter kalkstabillisering av grunn pga. meget bløt grunn, til dette har vi leid inn LCM A/B. Nylegging av ca 230 meter med 315 mm spillvannsledning langs Hestenga i gang og sykkelveien, ca 170 meter 150 mm vannledning og 250mm spillvannsledning fra Hestenga til Fjordveien inkl. kummer. Gangveien vi da bli lagt om over Plahtejordet under anleggsperioden.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia