Ferdigstilt prosjekt

Herslabsgate 27

Vi har fått i oppdrag av Steinar Moe Eiendom AS å grunnarbeidet for tomt for nytt leilighetsbygg med parkeringskjeller, arbeidene omfatter også nytt vann og avløpsanlegg inn til bygg.

Herslabsgate 27
Prosjektnavn:
Herslabsgate 27
sted:
Herslebs gate 27, 0561 Oslo
Oppdragsgiver:
Steinar Moe Eiendom A/S
Oppstart:
Mai 2014
crossmenu