Ferdigstilt prosjekt

Heggeodden

Grunnet bygging av lavblokker på Heggeodden i Asker kommune har vi i oppdrag fra JM Norge A/S å rive 4 stk. enebolig hus med tillhørende installasjoner og garasjer.

Oppdrager består av å rive byggningene, sortering av avfallet i henhold til miljøsannerings og avfallsplan i containere for så levering til godkjent mottak av avfallet.

Heggeodden
Prosjektnavn:
Heggeodden, rivearbeider
sted:
Heggedal, Asker
Oppdragsgiver:
JM Norge A/S
Oppstart:
November 2011
Kontraktsum:
450 000,-
crossmenu