Ferdigstilt prosjekt

Hammeren kraftverk

Vi har fått i oppdrag for Oslo Lysverker/E-co Energi å skifte ut eksisterende rørgate med nye GRP rør, i fra Hammeren kraftverk og opp til inntaket ved Skjærsjøen,
arbeidet omfatter oppgraving, riving og fjerning av eksisterende rørgate á 2 parallelle rør fra ca år 1900 med ca
diameter Ø1200mm, lengde ca 2450m per rør.
Graving og sprengning under og rundt rørgate etter fjerning av eksisterende rør.
Legge en ny rørgate i GRP, stk Ø1400/1600mm, total lengde ca. 2450m samt tilbakefylling.
Adkomstveger/krysninger av rørgate.
Innstøping av bukserør, bend, forankringsklosser og elvepassering (kryssning).
Kabelgrøfter.
Antatt ferdigstillelsesdato desember 2014.

Hammeren kraftverk ligger på ca kt 155, i Maridalen utenfor Oslo, ca 500m oppstrøms Maridalsvannet.
Stasjonens inntak ligger ved Skjærsjøen, på ca kt.258 moh
Landskapet som berøres av anleggene består av typisk Nordmarksterreng med underskog og grove
stein/grusmasser og fjell. Det er hytte-bebyggelse i området.
Adkomst til anlegget på blir på eksisterende skogsbilveg fra fylkesveg ved Maridalsvannet. Det må bygges
korte adkomstveger fra skogsbilvegen og inn til rørgate og krysninger av rørgate for grunneiers tilkomst for
tømmertransport/daglig drift.

Se historien om Hammeren kraftverk:
Hammeren kraftverk
Prosjektnavn:
Hammeren kraftverk
sted:
Maridalen
Oppdragsgiver:
Oslo Lysverker A/S
Oppstart:
Februar 2014
crossmenu