Granlund Boligtun

Prosjekt navn: Granlund Bilogtun
Byggeplass adr: Teiealleen 4, Nannestad
Byggherre: Granlund Eiendom A/S
Oppstart: August 2013
Kontraktsum: 4,5 mill.

Vi har fått i oppdrag av Granlund Boligtun A/S å grave ut tomt for parkeringskjeller, graving og legging av VA og kabelgrøfter.
Granlund Boligtun skal bygge leiligheter med parkeringskjeller under, dette skal bygges i to trinn.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia