Aktivt prosjekt

Fv. 2446 Smedsrud - Haug

Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av fylkesvei 2446. Prosjektet inneholder også avskoging, overvannshåndtering samt bygging og prosjektering av mur. Veien ligger i utfordrende og svært sidebratt terreng mellom Smedsrud og Haug i Sør-Aurdal kommune. Strekningen utgjør 1170meter med vei og estimerte mengder jordmasser er 44.000m3 i tillegg til 18.000m3 steinmasser.

Prosjektnavn:
FV. 2446 Smedsrud - Haug
sted:
2933 Reinli
Oppdragsgiver:
Innlandet Fylkeskommune
Oppstart:
Våren 2024
Ferdigstillelse:
Høsten 2024
crossmenu