Project Description

FV. 220 Reinlivegen, nedre del

Byggeplassadresse: Reinlivegen, 2930 BAGN
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Oppstart: August 2019

I forbindelse med byggeprosjektet E16 Bagn – Bjørgo er det lagt ut steinfyllinger for utbedringer av FV. 220 Reinlivegen. Arbeidene dekker videre opparbeidelse av ny veg på nederste del av ny fylkesveg 220 som går fra Bagn sentrum.

ANDRE PROSJEKTER