FV.167 RØYKENVEIEN

Prosjekt navn: Fv.167 Røykenveien
Parsell: Hp01 4,395-5, 175 Løvhaugen – Guiveien
Byggherre: Statens Vegvesen Region Øst
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst
Oppstart: November 2014
Kontraktsum: 28 mill

På vegne av Statens Vegvesen Region Øst bygger Brødrene Dokken AS 800 meter ny gang og sykkelveg langs Fv 167 Røykenvegen, parsell Løvhaugen – Gui. I tillegg skal det utføres lokale støytiltak, etableres 2 stk busslommer/ kontrollplasser og etableres nytt/ skifte VA-anlegg for Asker kommune.

Prosjektet omfatter en del sprengningsarbeid, støttemurer, nye adkomstveier, lukking av overvannsgrøft, etablering av nytt veglys og riving av hus kledd i asbest.

Les mer i Budstikka her.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia