FV 152

Byggeplassadresse: Noråsveien 1
Oppdragsgiver: JM Norge
Oppstart: Juni 2021

Det skal lages 3 nye midtrabatter, hvor 2 skal utarbeides i FV 152

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia