FORNEBUPORTEN BT1

Prosjekt navn: Fornebuporten BT1
Byggeplass adr: Oksenøyveien 10-12, Fornebu Lysaker
Byggherre: Solid Entreprenør A/S
Oppstart: Juni 2013
Kontraktsum:

Solid Entreprenør A/S skal i oppdreg fra Profier A/S bygge 270 leiligheter fordelt på 9 tornhus med parkeringskjeller i 2 egt. under blokkene.

Vårt arbeid består da i hovedsak av boring, sprenging, utgraving og bortkjøring av masser i byggegrop. Oppbygging og avretting for Parkeringskjeller og tilbakefylling rundt bygg.
Omlegging og nye vann, overvann og avløpsledninger med tilkobling til det komunalt anlegg.
Overvannshåndtering.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia