Ferdigstilt prosjekt

Fornebuporten BT1

Solid Entreprenør A/S skal i oppdreg fra Profier A/S bygge 270 leiligheter fordelt på 9 tornhus med parkeringskjeller i 2 egt. under blokkene.

Vårt arbeid består da i hovedsak av boring, sprenging, utgraving og bortkjøring av masser i byggegrop. Oppbygging og avretting for Parkeringskjeller og tilbakefylling rundt bygg.
Omlegging og nye vann, overvann og avløpsledninger med tilkobling til det komunalt anlegg.
Overvannshåndtering.

Fornebuporten BT1
Prosjektnavn:
Fornebuporten BT1
sted:
Oksenøyveien 10-12, Fornebu Lysaker
Oppdragsgiver:
Solid Entreprenør A/S
Oppstart:
Juni 2013
crossmenu