Ferdigstilt prosjekt

Forberedende arbeider E16 Bagn - Bjørgo

Prosjektet omfatter forberedende arbeider på E16 Bagn-Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommune. Arbeidet skal pågå før anleggsoppstarten av hovedentreprisen E16 Bagn- Bjørgo.

Arbeidet omfatter blant annet; omlegging av bekk, omlegging av kommunalt VA i Bagn, forberedelser til massedeponi, rensk og forberedelse til tunellpåhugg, omlegging av EL-kabler, opparbeidelse av treningsbane for hest, etablering av adkomstveier, med mer.

Forberedende arbeider E16 Bagn - Bjørgo
crossmenu