FORBEREDENDE ARBEIDER E16 BAGN – BJØRGO.

Prosjektet omfatter forberedende arbeider på E16 Bagn-Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommune. Arbeidet skal pågå før anleggsoppstarten av hovedentreprisen E16 Bagn- Bjørgo.

Arbeidet omfatter blant annet; omlegging av bekk, omlegging av kommunalt VA i Bagn, forberedelser til massedeponi, rensk og forberedelse til tunellpåhugg, omlegging av EL-kabler, opparbeidelse av treningsbane for hest, etablering av adkomstveier, med mer.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia