Ev16 Sollihøgda – Skaret

Prosjekt navn: Breddeutvidelse Ev16
Parsell: Sollihøgda – Skaret
Byggherre: Statens vegvesen Region Sør
Oppstart: Juli 2011
Kontraktsum: 23.9 mill.

I regi av Statens vegvesen Region Sør er vi i gang med breddeutvidelse av Ev16 for etablering av midtdeler fra Sollihøgda og mot Skarettunnelen.

Vi bygger også kombinert g/s- og nye kjøreveier til eiendommer som blir berørt av anlegget med flytting og reetablering av gatelys.

  • Arbeidene består av rekkverksarbeider, midt deler ca.1000m av typen monoline.
  • Sprenging/pigging av berg ca. 14000m3.
  • Fjellsikring.
  • Etablering av ny overbygning i breddeutvidelsen.
  • Forlengelse av stikkrenner og asfaltering.

Ådt`en på Ev16 er 11 000 biler i døgnet og med da 2 filer åpne på dagtid er trafikkavviklingen på dette prosjektet veldig omfattende.

Les mer i Budstikka her.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia