Ferdigstilt prosjekt

Ev16 Sollihøgda – Skaret

I regi av Statens vegvesen Region Sør er vi i gang med breddeutvidelse av Ev16 for etablering av midtdeler fra Sollihøgda og mot Skarettunnelen.

Vi bygger også kombinert g/s- og nye kjøreveier til eiendommer som blir berørt av anlegget med flytting og reetablering av gatelys.

  • Arbeidene består av rekkverksarbeider, midt deler ca.1000m av typen monoline.
  • Sprenging/pigging av berg ca. 14000m3.
  • Fjellsikring.
  • Etablering av ny overbygning i breddeutvidelsen.
  • Forlengelse av stikkrenner og asfaltering.

Ådt`en på Ev16 er 11 000 biler i døgnet og med da 2 filer åpne på dagtid er trafikkavviklingen på dette prosjektet veldig omfattende.

Les mer i Budstikka her.

Ev16 Sollihøgda – Skaret
Prosjektnavn:
Breddeutvidelse Ev16 - Sollihøgda – Skaret
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region Sør
Oppstart:
Juli 2011
Kontraktsum:
23.9 mill.
crossmenu