Ferdigstilt prosjekt

Entreén trinn 1 JM Norge

Prosjektet omfatter utgraving av byggegrop, legging av kommunale og private VA-anlegg, samt gang- og sykkelvei for første byggetrinn av bolig- og næringsprosjektet Entreén på Skårer syd i Lørenskog kommune.

Entreén trinn 1 JM Norge
Prosjektnavn:
Entreén trinn 1 JM Norge
sted:
Gamleveien 90, 1475 Finstadjordet
Oppdragsgiver:
JM Norge AS
Oppstart:
Januar
crossmenu