ENTREEN TRINN 1 JM NORGE

Prosjektnavn: Entreén trinn 1 JM Norge
Byggeplassadresse: Gamleveien 90, 1475 Finstadjordet
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Oppstart: Januar

Prosjektet omfatter utgraving av byggegrop, legging av kommunale og private VA-anlegg, samt gang- og sykkelvei for første byggetrinn av bolig- og næringsprosjektet Entreén på Skårer syd i Lørenskog kommune.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia