Turtnes-Øye E16

Byggeplassadresse: Tyinvegen 5901, 2975 Vang i Valdres
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Oppstart: August 2021

Oppdraget gjelder prosjektering og bygging av ny E16 på strekningen Turtnes – Øye i Vang kommune. Anlegget strekker seg fra E16 S29D1 m 4500 – E16 S29D1 m 7700 og gir en samlet veglengde på cirka 3,2 km.

Avsluttet: November 2022.

Prosjekt Turtnes-Øye har pågått i ca. ett år og står nå ferdig. Kontraktsummen på 82,6 millioner er brukt på den 3,2 km. lange veistrekningen. Vi har sprengt 30 000m3 fjell og bygget 3 brukonstruksjoner. I tillegg har vi gravd 3, 4 km. med kabelgrøft for Vang Energi.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia