Project Description

Navn på prosjekt

Byggeplassadresse: Vang i Valdres
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Oppstart: August 2021

Oppdraget gjelder prosjektering og bygging av ny E16 på strekningen Turtnes – Øye i Vang kommune. Anlegget strekker seg fra E16 S29D1 m 4500 – E16 S29D1 m 7700 og gir en samlet veglengde på cirka 3,2 km.

ANDRE PROSJEKTER

Skjermbilde2

E16 Turtnes – Øye

parken-fjellhamar-bolig-lmr-arkitektur-ikon-01

Parken Fjellhamar

FV 152

FV. 152

Stubberud

Stubberud bussanlegg

Gangveg

Gangveg Røn

nye-rekkehus-myrvoll-fasader-e-i-2560x1707

Skogåsen BT6 Del 2

FullSizeR

Begna Bruk – Tømmertomt

Øverby

Driftsbygning Øverby