Project Description

E16 Hande – Øylo. Ulykkespunkter Reiensvingen, Røn og Ulnes nord

Byggeplassadresse: Vestre Slidre og Nord-Aurdal
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst
Oppstart: mai 2020

Ulykkespunktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord skal utbedres som punkttiltak for å redusere ulykkesrisiko.

ANDRE PROSJEKTER