Ferdigstilt prosjekt

E16 Hande – Øylo. Ulykkespunkter Reiensvingen, Røn og Ulnes nord

Ulykkespunktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord skal utbedres som punkttiltak for å redusere ulykkesrisiko.

E16 Hande – Øylo (77)
sted:
Vestre Slidre og Nord-Aurdal
Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen Region Øst
Oppstart:
Mai 2020
crossmenu