E16 Hande – Øylo. Ulykkespunkter Reiensvingen, Røn og Ulnes nord

Byggeplassadresse: Vestre Slidre og Nord-Aurdal
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst
Oppstart: mai 2020

Ulykkespunktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord skal utbedres som punkttiltak for å redusere ulykkesrisiko.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia