Ferdigstilt prosjekt

E16 G/S-veg Veiemotet-Tollefsrud

Det skal bygges ca. 2 km med ny gang- og sykkelveg langs E16 fra Veiemotet til Tollefsrud i Begnadalen.
Gang- og sykkelvegen vil hovedsaklig gå på elevsiden av E16, med unntak av ca. 150 m lengst nord på parsellen.
Arbeidet vil bestå av oppbygging av vegfylling og skjøting av stikkrenner, i tillegg til overbygningsarbeider.

E16 GS-veg VEIEMOTET-TOLLEFSRUD
sted:
Begnadalen, Sør-Aurdal kommune
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Oppstart:
Juni 2017
crossmenu