E16 G/S-VEG VEIEMOTET-TOLLEFSRUD

Byggeplassadresse: Begnadalen, Sør-Aurdal kommune
Byggherre: Statens vegvesen
Oppstart: Juni 2017

Det skal bygges ca. 2 km med ny gang- og sykkelveg langs E16 fra Veiemotet til Tollefsrud i Begnadalen.
Gang- og sykkelvegen vil hovedsaklig gå på elevsiden av E16, med unntak av ca. 150 m lengst nord på parsellen.
Arbeidet vil bestå av oppbygging av vegfylling og skjøting av stikkrenner, i tillegg til overbygningsarbeider.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia