E16 Fønhus – Dølveseter

Prosjekt navn: E16 Fønhus – Dølveseter
Byggeplass adr: Hølera – Dølveseter, Sør Aurdal kommune
Byggherre: Statens vegvesen Region Øst
Oppstart: September 2012
Kontraktsum: 131 mill.

I regi av Statense vegvesen skal vi Brødrene Dokken A/S i samarbeid T. Engene A/S bygge ut E16 fra Fønhus bru til Dølveseter.

E16 er stamvegen mellom Østlandet og Vestlandet som har best regularitet om vinteren, vegen har en ÅDT på 2200 i 2008 med 12% av de er tunge kjøretøy. Dagens veg er smal, har uoversiktlige svinger, dårlige dekke og er utsatt for ras.

Prosjektet omfatter ca 6 700 meter nyanlegg, 300 meter gang- og sykkelveg, 1 700 meter sideveger og adkomstveger, 4 stk kryss, 9 stk busslommer, 1 stk ny bru på 47 meter (Gladhaug bru) og 2 stk utvidelser av bruer (Hølera bru og Island bru).

Les mer i avisa-Valdres her.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia