Ferdigstilt prosjekt

E16 Fagernes – Øylo, parsell Hande – Øylo

E16 Hande – Øylo (ca. 25 km) er en del av utbedringsprosjektet E16 Fagernes – Øylo som skal utvikle eksisterende E16 til 8,5 meters vegbredde for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Dagens veg har varierende standard og bredde, ligger mye i sideskrått terreng og har mye randbebyggelse. Det er derfor behov for ulike tiltak på ulike deler av strekningen med blant annet bredding, forbedring av bæreevne, utskifting av drens- og overvannssystem, kurveutbedring, utslaking av sideterreng og nytt dekke.

Hovedmengdene av kontraktsarbeidene forventes å være masseflytting og vegbygging.

Før anleggsarbeidene kan begynne skal prosjektet reguleres. Vi skal prosjektere i samspill med byggherren, og parallelt med dette skal byggherren styre planprossessen etter plan- og bygningsloven.

E16 Fagernes – Øylo, parsell Hande – Øylo
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region øst
Oppstart:
Vinter 2019
Ferdigstillelse:
Høst 2023
crossmenu