Ferdigstilt prosjekt

E16 Bagn - Bjørgo

I regi av Statens Vegvesen skal Brødrene Dokken AS i samarbeid med Skanska Norge AS bygge ut E16 fra Bagn til Bjørgo.

E16 er stamvegen mellom Østlandet og Vestlandet, som har best regularitet om vinteren.
Dagens veg er smal, har uoversiktlige svinger og dårlig dekke.

Litt lenger ned på siden kan du se noen videoer fra prosjektet

Her kan du se video en liten stund etter oppstart av prosjektet
Her kan du bli med å kjøre gjennom hele parsellen etter åpning av veien
E16 Bagn - Bjørgo
sted:
Bagn – Bjørgo, Sør- og Nord-Aurdal kommune
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Oppstart:
August 2016
crossmenu