Project Description

Driftsbygning Øverby

Byggeplassadresse: Øvrevegen 27, 3528 HEDALEN
Oppdragsgiver: Geir Øverby
Oppstart: Mai 2021

Grunnarbeider for oppføring av ny driftbygning på 870 m2.

ANDRE PROSJEKTER

Jarenlia

Jarenlia

Turtnes

E16 Turtnes – Øye

parken-fjellhamar-bolig-lmr-arkitektur-ikon-01

Parken Fjellhamar

FV 152

FV. 152

Stubberud

Stubberud bussanlegg