Project Description

Driftsbygning Øverby

Byggeplassadresse: Øvrevegen 27, 3528 HEDALEN
Oppdragsgiver: Geir Øverby
Oppstart: Mai 2021

Grunnarbeider for oppføring av ny driftbygning på 870 m2.

ANDRE PROSJEKTER