Driftsbygning Øverby

Byggeplassadresse: Øvrevegen 27, 3528 HEDALEN
Oppdragsgiver: Geir Øverby
Oppstart: Mai 2021

Grunnarbeider for oppføring av ny driftbygning på 870 m2.

ANDRE PROSJEKTER

G2

Gravstølen VVA Del 1

vang

Vang Vest Rammeavtale

Bilde 1 Solahuglie

Trafikksikring Solhauglie

Bilde vang aust

Vang Aust Rammeavtale

Jarenlia

Jarenlia